Yükleniyor..
Meyöz

Kullanım Koşulları

1- Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belgeii ticari marka ve bunlara bağlı her türlü unsurun Meyöz'ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gereçlerle sistemden bilgi indirebilirler.
Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gereçlerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gereçlerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan dan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

2- Meyöz'ün sitesindeki bağlantılar sizi Meyöz ağının dışına götürebilir.
Meyöz, bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez.
Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir.
Meyöz, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Meyöz bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı,zarar,ziyan,tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3- Bu sitede yer alan tüm unsurlar; sadece bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır.
Meyöz; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez.
Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan Meyöz kesinlikle sorumlu değildir.

4-
İnternet aracılığıyla Meyöz'e ilettiğiniz her türlü bilginin (her tür yorum, öneri,fikir,grafik, vb dahil),size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın sınırsız kullanım hakkı,fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri Meyöz'e geçecektir.
Ayrıca, bu tür bilgilerin Meyöz tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

5- 18 yaşından küçüklerin, Meyöz'ün Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Meyöz sorumlu değildir.

6- Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Meyöz'ün doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7- İş bu anlaşmanın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer'i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların halinde tek yetkili mercii Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.