Yükleniyor..
Meyöz

Sorularınız

Meyöz Hakkında
 
1. Meyve suyu nedir, tanımlar mısınız? Hangi içeceklere meyve suyu diyoruz ?

 

Halk arasında meyve suyu ve benzeri içeceklerin tümü 'meyve suyu' olarak adlandırılır. Ancak söz konusu içecekler, meyve oranına göre farklı kategorilere ayrılır. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak 4 kategori tanımlanmıştır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Meyve suyu (% 100 oranında meyve)

Meyve nektarı (%25 - %99)

Meyveli içecek (%10 - %24)

Aromalı içecek (%10'dan az)

Yukarıda da bahsedildiği gibi, çok uzun yıllar meyve suyu içeriği dikkate alınmadığı için, her türlü meyveli içecek 'meyve suyu' olarak adlandırılmıştır. Şu anda yasa ile tariflenmiş olmasına rağmen, tüketicinin zihninde 'meyve suyu' ile nektar, meyveli içecek ve aromalı içecek kavramları birbirine karışabilmektedir.

Bu karışıklığı bertaraf etmek ve tüketiciyi en doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla meyve suyu üreticileri etiketlerinde 'meyve suyu' yerine '%100 meyve suyu' yazmayı tercih etmişlerdir.

2. Meyve suyu paketlendikten sonra raf ömrü ne kadardır? Meyve suyu çeşitleri arasında farklılık gösterir mi ?

 

'Meyve suyu', 'nektar', 'meyveli içecek' ve 'aromalı içecek'lerden oluşan tüm içeceklerin raf ömrünü belirleyen tek etken, üretim sürecinde, dolumdan önce uygulanan PASTÖRİZASYON ve/veya STERİLİZASYON işlemine bağlıdır. Bu, bir ısıl işlemdir.

Uygulanan ısı derecesinin yüksekliği ve bu ısı derecesine maruz kalma süresine bağlı olarak içeceğin 'raf ömrü' kısa veya uzun olur.

Raf ömrü çok büyük oranda bu ısıl işleme bağlı olduğu için, hangi meyve çeşidi olursa olsun, eğer aynı işlem uygulanmış ise raf ömürleri de aynı olur.

3. Meyve suları nasıl muhafaza edilir ?

 

Meyve suyu, nektar ve diğerleri, etiketinde yazılı son kullanım tarihine kadar açılmadan güvenle muhafaza edilebilir. Ancak, tüketmek üzere açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmelidir.

Bu süre, buzdolabında saklanmak şartıyla, 2-3 günü geçmemelidir.

4. Ürünü açtıktan sonra neden 2 gün içinde tüketmem gerekiyor ?

 

Ürünün bozulmasını sağlayan etken küf ve mayalardan oluşan 'mikroorganizmalar'dır. Bu mikroorganizmalar bertaraf edilmediği takdirde, meyve suyu ve diğer içecekler doğal olarak birkaç saatte; buzdolabında saklanırsa 2-3 gün içinde bozulurlar. Evde sıkarak elde ettiğimiz meyve sularında bunu gözlemlemek gayet kolaydır.

Ambalajlı ürünlerde, mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi, az önce izah ettiğimiz 'pastörizasyon/sterilizasyon' işlemiyle gerçekleştirilmektedir.

Ambalaja konmak suretiyle de ürünün havayla teması kesilmekte ve böylece mikroorganizmalar mutlak surette etkisiz hale getirilmektedir.

Meyve suyu ambalajı açıldığı anda havayla temas başladığı için, tıpkı evde hazırladığımız meyve suları gibi kısa sürede bozulma başlar.

Buzdolabında saklamak şartıyla 2 gün içinde tüketmeniz gerekiyor.
Zira ürünlerde HİÇBİR KORUYUCU MADDE YOKTUR.

5. Meyvelerin tadı zaman zaman değişiyor. Buna sebep olan nedir ?

 

Aynı meyvelerin sularından farklı tatlar alınması, meyvenin yetiştirdiği iklim ve toprağın farklı olmasından kaynaklanır.

6. Meyve sularında katkı maddesi kullanılıyor mu? Ürünlerde katkı maddesi bulunmuyor ise nasıl bozulmadan bekleyebiliyorlar ?

 

Meyve sularına hangi katkı, tatlandırıcı ve renklendirici maddelerinin katılabileceği, Dünya ve Türk Gıda Kodeksi'ne göre belirlenmiştir. Ancak Türkiye'de, 1980'li yıllardan bu yana meyve suyu ve türevlerine, GIDA KODEKSİ'ne göre koruyucu madde katılmasına izin verilmemektedir. Zaten uygulanan ve yukarıda açıklanan koruma teknolojisi de, koruyucu kullanılmasını gerektirmez.

Koruyucu herhangi bir maddenin varlığı, laboratuarda fermantasyon testi ile saptanır.Uzun bir raf ömrü için öncelikle meyve sularında bozulmaya yol açan mikroorganizmaların öldürülmesi ve daha sonra da mikroorganizma bulaşmayacak şekilde ambalajlanması gerekir.

Mikroorganizmaların ölmesi için meyve suyu, 95 – 99 °C' da, 30 – 60 saniye boyunca tutulur, hemen ardından 20 santigratta soğutulur ve aseptik “yani her tür zararlı mikroorganizmadan arındırılmış” bir bölmede steril ambalaja doldurularak, aynı anda kapanır. Eğer ambalaj cam şişe veya metal kutu ise sıcak dolum uygulanır.

Pastörize edilen meyve suları, doğrudan ambalaja doldurulur ve kapatıldıktan sonra bir duşlu tünelde su ile soğutulur. Meyve sularının muhafazası için koruyucu kimyasal madde kullanılması tamamen yasaktır.

Ambalaj açılmadıkça koruma etkisi sürer. Eğer ürün koruyucu içerseydi, ambalajı açıldıktan sonra da meyve suyu bozulmazdı.

7. Meyve sularında kanserojen madde kullanıldığını duydum. Doğru mu ?

 

Meyve suyunda kullanılan hiçbir madde kanserojen değildir.

Tüm meyve sularına düzenleyici olarak eklenen ve E330 adı verilen sitrik hakkındaki yanlış kanı, bu algıyı yaratmaktadır.

Sitrik asit, özellikle portakal ve limon gibi çoğu narenciye meyvesinde doğal olarak bulunan ve diğer adı ile "limon asidi" olarak tabir edilen bir asittir.

Sitrik asit yanlızca Türkiye'de değil ABD ve AB ülkelerinde de asit düzenleyici olarak kullanımına izin verilmektedir.

8. Sitrik asit neden E330 olarak adlandırılıyor? E kodu ne anlama geliyor ?

 

Gıda maddelerinin zararsızlık durumu, bilimsel araştırmalar sonunda belirlenir. Zararsızlık dozu belirlenen ve güvenli kullanım koşulları bilinenlere bir kod verilir.

Bu kod, Avrupa Birliği'nin simgesi olarak, Avrupa sözcüğünün İngilizce söylenişi olan 'Europe' kelimesinin baş harfinden gelen "E" kodudur.

Bu ve benzeri kodlar, endeksleme sistemi oluşturulmak için verilir. Böylelikle, tüketicinin de ambalaj üzerinde bilgilendirilmesi amaçlanır.

Bu kodlar Avrupa Birliği tarafından her katkı maddesi için belirlenir.E330 ise bu grupta, sitrik aside verilen koddur.

9. Meyve suyu üretiminde çürük meyve kullanıyor musunuz? Eğer kullanılmıyorsa, nasıl bir denetim uygulanıyor ?

 

Meyve üreticisi tarafından, meyve suyu yapımında işlenmek üzere fabrikaya getirilen meyveler arasında henüz tam olarak olgunlaşmamış (ham) ve/veya çürük meyveler bulunması doğaldır.

Bu durum dikkate alınarak, fabrikaya gelen meyvelerin geçirildiği ilk işlem, ayıklama işlemidir. Bu aşamada, çürük ve olmamış meyveler ayıklanır ve ardından iki kademeli yıkamaya tabi tutulur.

Bu işlem gereği gibi yapılmadığı takdirde, bu durumu çok kolaylıkla tespit etmek mümkündür. Çürük ve küflü meyve kullanarak üretilmiş meyve suyu, gıda kontrol laboratuarında patulin analizi adı verilen denetleme çalışması ile kolayca saptanabilmektedir.

Üretimde bir kural vardır.İşçilere denir ki; kendi yiyemeyeceğin meyveyi asla banttan geçirme!

10. Piyasada bulunan meyve sularının tümü Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı mıdır ?

 

Tüm gıda maddeleri onayları, 28 Haziran 1995 tarih ve 22327 sayılı resmi gazetede yayınlanan 560 sayılı GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ile Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Meyve suyu ve benzeri içecekler de bu kategoriye dahildir. MEYED üyesi olan tüm meyve suyu üreticisi firmaların, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından üretim izinleri bulunmaktadır.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nin üyesi olma koşullarından biri de bu izne sahip olmaktır.

11. Ürün ambalajları üzerindeki tarih bilgileri neyi ifade eder? Yasal dayanağı var mıdır ?

 

Evet vardır... Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği'ne göre, meyve suyu ve benzeri içeceklerin de dahil olduğu tüm gıda ürünleri etiketlerinin üzerinde 'son kullanma tarihi 'nin belirtilmesi şartı koşulur.

Üretim tarihinin yazılması ise zorunlu tutulmaz. Bu, tamamen üretici firmanın tercihine bağlıdır.

12. Meyve suyu kapağı açıldıktan sonra oda sıcaklığında beklediğinde, bir zaman sonra küfleniyorsa bu, meyve suyunun koruyucu madde içermediğini mi gösteriyor ?

 

Evet. İçinde koruyucu madde bulunmayan meyve suyu kapağı açıldıktan sonra oda sıcaklığında bir süre bekletildiğinde küflenebilir.

Eğer uzun bir müddet sonunda bu küflenme gerçekleşmiyorsa, meyve suyu içerisinde mutlaka koruyucu katkı maddesi bulunduğu anlamına gelir.